Ledige lokaler

Plan 6 nord


QB Tromsø plan 6 nord
  • Arealet kan tilpasses leietakers ønske.
  • Vi har tegnet 2 muligheter som viser litt potensialet i lokalet. Hvis man innreder med hovedsakelig cellekontor, vil man få 19 cellekontorer (hvorav ett dobbeltkontor) og 6 åpne teamarbeidsplasser. Totalt 25 arbeidsplasser. Man vil da ha 2 møterom med plass til 8 personer hver.
  • Vi har også skissert en løsning med større andel landskapsplasser. En slik løsning vil ha 7 cellekontorer og 24 landskapsplasser, totalt 31 arbeidsplasser.
  • Det er også mulig å lage en mellomting mellom de 2 skisserte løsningene.
  • Lokalet har tilgang til terrasse.
Ledig
565 m²

Plan 5 sør


QB Tromsø plan 5 sør
  • Arealet kan tilpasses leietakers ønske.
  • Vi har tegnet 2 muligheter som viser litt potensialet i lokalet. Hvis man innreder med hovedsakelig cellekontor, vil man få 13 cellekontorer (hvorav ett dobbeltkontor) og 4 åpne teamarbeidsplasser. Totalt 18 arbeidsplasser. Man vil da ha 2 store møterom med plass til 10 personer hver. Det er mulig å redusere noe på møteromsfasilitetene for å få flere landskapsplasser.
  • Vi har også skissert en løsning med større andel landskapsplasser. En slik løsning vil ha 4 cellekontorer og 21 landskapsplasser, totalt 25 arbeidsplasser.
  • Det er også mulig å lage en mellomting mellom de 2 skisserte løsningene.
  • Lokalet har tilgang til terrasse mot sør.
Ledig
474 m²