Leveransebeskrivelse

Lokalene leveres som standard i følgende utførelse (det er mulig å avtale andre krav):

Tak:
Himlingstype: Systemhimling av type A-kant med T-profiler. Himlingshøyde følger byggets standard
høyder. Der det kreves pga tekniske løsninger, vil det kunne bli noe lavere himlingshøyde.

Vegger:
Systemvegger leveres av type Nordia Flush Front med glass fra gulv til
himling i hht. tegning.
Faste vegger leveres, sparklet og malt i lys farge.

Gulv:
Det leveres teppe av god kvalitet på alle gulv.

Føringsveier:
Kanal til strøm og data på alle kontorer, mens strøm og data til alle
arbeidsplassene i åpent landskap termineres over himling med
nødvendige grenstaver.
Strøm til møtebord: Føringskanal langs gulv.

Belysning:
Generell grunnbelysning i 600x600 felt i himling – min. 2-300 lux.
I møterom gjøres all belysning dimbar.

Strøm:
6 stikk pr. arbeidsplass på cellekontor. Nok kurser over himling til åpent landskap.
3 x 4 stikk i stort møterom hvorav 1 kurs føres frem til bord i føringskanal (Legges en kveil slik at
leietaker kan terminere i bordet).
Noen stikk i lokalet for å kunne gjøre rengjøring mv.

Dører, lås og beslag:
Skallsikringsdør leveres med FG-godkjent lås. El-sluttstykke eller tilsvarende og adgangskontroll
leveres på hovedlåsen.
Kontordører leveres som tette dører M10 * M21
Prosjektet forholder seg til kravene om universell utforming mht. dører.

Data:
Et datapunkt pr. arbeidsplass. 2 på hvert møterom. X punkter over himling.
Alle punkter termineres dataskap i serverrom eller annet egnet sted. Kobber og fiber fremføres også
til dette dataskapet. Alle datapunkter kables med CAT6-kabel.

Porttelefon:
Bygget får porttelefonsystem hvor besøkende kan ringe på ved inngang å komme seg frem til
leietaker. Det leveres ett svarapparat i lokalet.

Skilt:
Alle skilt bekostes av leietaker.

Huseier vil anskaffe et innvendig skiltsystem som henviser besøkende til korrekt etasje / lokale.
Leietaker faktureres sin andel av denne kostnad ved innflytting.

Ventilasjon:
Bekostes av huseier.

Toaletter:
Toaletter og HC toalett leveres ferdig flislagt med garnityr i hht. byggets standard.

Te-kjøkken:
Te-kjøkken leveres som en del av sosialsone og inneholder skap, oppvaskmaskin, samt nødvendige
opplegg av vann og strøm for leietaker å koble til kaffemaskin.