Om prosjektet

 • Byggeår: 2017
 • Leietakere:
  • Skatteetaten
  • Tromsø kommune
  • Sweco Norge
  • Peab
  • Bra Kasser AS
  • Fagerhaug & Olstad
  • Coop (Prix i 1. etasje)
 • Energiklasse A, lysegrønn
 • BREEAM: Kategori Very good
 • Kjøling (alle arealer)
 • Felles kantine drevet av ISS med deres lunsjkonsept
 • Stor innendørs sykkelparkering med 64 plasser og tilknyttet garderobeanlegg
 • Gjennomgående høy standard
 • Alle vinduer leveres med utvendig solavskjerming med egen bryter for manuell overstyring
 • Ligger i sentrum, og gode transportmuligheter både innenfor kollektiv, bil og sykkel/gange
 • Det kan tilbys parkering for leietakere på nabotomten mot nord. Parkeringen er utendørs, men asfaltert og opparbeidet.
 • Det er også avgiftsparkering for besøkende langs gaten rundt bygget
 • November 2017 åpner Coop en ny dagligvarebutikk i 1. etasje (Prix) som ytterligere vil øke tilbudet på bygget. Butikken vil regnes som en nærbutikk for bygget/området.
 • Høy grad av fleksibilitet i alle etasjer, med få bærende innvendige søyler.
 • Ledige arealer (5. etasje sør og 6. etasje nord) kan skreddersys til aktuell leietaker. Begge ledige arealer tilbys med takterrasse.

BREEAM

 • BREEAM- NOR klasse og score:
  BREEAM kategori Very Good (fremkommer allerede) Score fra pre- analyse 60,5 %.
 • Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design:
  Gjennomgående høy miljø- og energistandard. Passivhus og Energimerke grønn A. Energiforsyning fra energibrønner og grunnvarme.
 • Brutto gulvareal (BRA) m²: 
  BREEAM klassifisert brutto gulvareal på 8200 m².
 • Tomtestørrelse- mål (dekar):
  Fotavtrykket til selve tomten er på 2800 m²
 •  Område for lagring (m²): 
  Eget avfallsrom med kompostering på 25 m²
 • Beregnet strømforbruk kWh/m²:
  Beregnet strømforbruk på 43,8 kWh/m²
 • Beregnet bruk av fossil energi kWh/m²:
  Bygget har ikke forbruk av fossil energi.
 • Beregnet produksjon av fornybar energi- kWh/m²:
  Beregnet produksjon av fornybar energi på 21,2 kWh/m², produksjon fra varmepumpe.
 • Beregnet vannforbruk m³/person/ år
  Beregnet vannforbruk på 4 m³/ person i året.
 • Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse:
  I byggefasen ble avfall sortert, energibruk med tilhørende CO₂ utslipp registrert samt retningslinjer for best praksis utarbeidet og fulgt.
 • Liste over realiserte tiltak:
  Bygget er bygget etter passivhus standarden og beregnet til energimerke grønn A. Dette viser en høy standard både når det gjelder energieffektivitet og samfunnsmessig.